Bölüm

Erkek

Zenan

Çaga

Makiaž

Enjamlar

Awtoulag

Markalar

Tölegi geçirmegiň usullary:

1.Nagt görnüşde töleg 

2.Kartdan tölemek

3.Bank hasabynyň üsti bilen tölemek (4-NAL, AÝYD)


Garaşaryna alnan harytlaryň töleg şerti: her aýdaky tölegi harydy satyn alan günüňizdäki seneden gijikdirmeli däl.