Bölüm

Erkek

Zenan

Çaga

Makiaž

Enjamlar

Awtoulag

Markalar

Biz barada

Bazar– birnäçe ýyl bäri maşgalanyň ähli agzalary üçin aýakgaplary, parfýumeriýa we kosmetika serişdelerini, hojalyk tehnikalary, zenan egin-eşik we matalaryny, awtomobil harytlary satylýan iň uly internet-dükany! 
Size ýokary derejede hyzmat edip, Sizi her gün şatlandyrmak üçin biz ýyl-ýyldan kämilleşdirýäris!
Biz ýokarda agzalyp geçilen harytlary 3 aýdan 36 aýa çenli (haryda laýyklykda) öňünden tölegsiz garaşaryna bermek hyzmatyny hödürleýäris!
Habarlaşmak üçin belgimiz: +99362483839 +99362489974 

Biz bilen iş salyşýan dükanlar:

Zenana store;
Rivera shoes;
Maraton shoes;
Distance shoes;
Runstreet shoes;
Fragrensia store.
AYYD tehnika dükany:
4nal awtoşaýlar dükany;